Endrer porteføljen i Rexir Holding

Eierne av JOJ Tertnes Holding AS og T A Holding AS ønsker å spisse sine investeringsstrategier, og er derfor enige om å gjøre endringer i det felles eide selskapet Rexir Holding. T A Holding ønsker å fokusere mer på ren eiendomsutvikling med nedslagsfelt i hele Sør-Norge og trer derfor ut av felles eide entreprenørselskaper, mens JOJ Tertnes Holding vil satse mer på entreprenørvirksomhet og lokal tilhørighet og trer ut av eiendomsprosjekter utenfor Vestlandet.
Samtidig fortsetter samarbeidet på spennende prosjekter som for eksempel Vennebyen, samt eiendommene Eidsvåg Senter og Myrdal i Åsane.
Som en følge endringene vil Rexir Holding endre navn til A J Holding, og Rexir Bygg vil endre navn til VE Bygg. VE Bygg vil inngå som en del av Tertnes Holding sitt entreprenørkonsern Vestlandsentreprenøren. T A Holding overtar eiendomsutviklingen i Sør-Norge og tar samtidig over Rexir Utvikling og spisser dermed sin satsning på dette segmentet.
1. januar vil T A Holding endre navn til Rexir og bli en enda større aktør med en variert portefølje av ulike eiendommer i Sør-Norge. JOJ Tertnes Holding fortsetter sin oppbygging av en betydelig entreprenørvirksomhet på Vestlandet.
 
Jan Olav Jørgensen og Tore Andersen, de respektive eierne av hhv JOJ Tertnes Holding og T A Holding sier i en felles uttalelse at de er meget godt fornøyde med endringene som er gjort i henhold til strategiene de har satt.