Bygger fremtidens nabolag i Vestby

Axer og Rexir skal bygge 400 boliger i Vestby

Med kulturkvartalet som nærmeste nabo og kort gangvei til togstasjonen, skal Axer og Rexir utvikle Nordby-tomten i Vestby.

– Vestby er et spennende område med høy forventet befolkningsvekst, og en kommune vi har stor tro på. Rexir er en solid partner og sammen er vi opptatt av å skape et prosjekt som er til det beste for området og dets utvikling, sier Mathias Lorentzen i Axer.

Sammen med Rexir skal Axer utvikle prosjektet for en variert målgruppe, i tillegg til å tilby leiligheter leiligheter innen konseptet Tryggbo som Rexir har utviklet de siste årene.

– Vi tror at fremtidens boliger og nabolag må inneholde et større mangfold av tjenester, arenaer for fellesskap og individuelt tilpassede løsninger. Med Tryggbo får Vestby et konsept som legger til rette for en enkel hverdag, både med mulighet for støtte i hverdagen ved behov – men spesielt tilrettelagt for et sosialt og bærekraftig fellesskap. Boligene vil ha tilgang til bemannet resepsjon, dedikerte naboverter og sosiale fellesareal, sier daglig leder i Rexir Filip Rygg.

– Vestby blir første kommune med Tryggbo, men de blir garantert ikke siste. Vi opplever voldsom interesse for dette, og er veldig glad for å ha med oss Axer til å realisere Tryggbo, avslutter Rygg.

Axer og Rexir håper på salgsstart sommeren 2023.

– I tillegg til ordinære selveierboliger, inneholder prosjektet parkering for kulturkvartalet, dagligvare, apotek, cafe og mulighet for 100 kommunale boliger rettet mot eldre, sier Mathias Lorentzen fra Axer.

Prosjektet er en del av sentrumsplanen til Vestby kommune og vil i løpet av første halvår 2023 bli endelig detaljregulert.