Arkitektkonkurransen for byarenaen er i gang

Nygårdstangen skal transformeres. Hvordan kan en byarena tilpasses det nye bybildet? Det skal tre arkitektteam gi sine innspill på. Torsdag 12. januar går startskuddet for arkitektkonkurransen for byarenaen i Bergen.

  • Med de tre konkurrerende arkitektteamene Nordic, CF Møller og 3XN på plass i konkurranseområdet, markeres en ny viktig milepel for realisering av Bergen Byarena på Nygårdstangen, sier daglig leder i Nygårdstangen Utvikling, Filip Rygg.

OPUS som er ansvarlig reguleringsrådgiver for hele planarbeidet for transformasjonen av bygarasjen og trekanttomten på Nygårdstangen, har sammen med Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), fasilitert for konkurransen hvor tre team med internasjonal, nasjonalog lokal deltakelse skal komme med sine anbefalinger.

  • Etter mange tiår med venting har Bergen nå muligheten til å få oppfylt ønsket om en transformasjon av Nygårdstangen til en mer menneskevennlig og fremtidsrettet bydel. Prosjektet er sentraltfor å få ønsket byliv i det som er Bergen sentrum sin fasade mot sør, sier Nancy Jøssang, daglig leder i OPUS.  

Bergen bystyre har vedtatt rammene for arbeidet med ny byarena og har bedt om at det også legges til rette for gode byrom, 800 boliger og barnehage. For selskapet Nygårdstangen Utvikling som eies av Stiftelsen Olav Thon Gruppen, EGD Property og Rexir, er det avgjørende av byarenaen ikke blir et lukket bygg, men et sted som inviterer til mye og variertaktivitet hele året.

Byarenaen skalromme minst 8000 sittende publikum, og vil kunne ha plass til en rekke internasjonale arrangementer som konserter, legekongresser, idrettsarrangementer, horseshows, og mye mer.

  • Arenaen skal være byens kronjuvel, ikke bare som målpunkt og destinasjon, men der publikum strømmer ut fra og tar i bruk hele byen. Å være publikum i Bergen Byarena betyr at du blir en ressurs for byens mange restauranter, hoteller, butikker, og bidrar til byliv på torg, smett og smau. Det er stas å tenke på, sier Rygg.

Linker:
– Planprogram, vedtatt 18.11.21:

– Denne tomten er best egnet til byarena (BA, 5. januar 2023):